مرکز تلفن زایکو CooVox-U60

بازگشت به زایکو Zycoo
مرکز تلفن زیکو CooVox-U60

مرکز تلفن زیکو CooVox-U60

CooVox-U60 برای سازمان های متوسط و بزرگی طراحی شده که نیاز به نگهداری چندین خط PSTN داشته یا از تعداد زیادی تلفن آنالوگ استفاده می کنند. این راهکار بسیار شبیه U100 بوده با این تفاوت که از ۲۴ پورت آنالوگ پشتیبانی کرده و به همین دلیل گزینه مناسبی برای سازمان هایی است که دارای ۲۰۰ اکستنشن بوده یا به ۸۰ تماس همزمان نیاز دارند.

با استفاده از این دستگاه، سازمان ها می توانند خطوط PSTN خود را نگهداری نموده و علاوه بر آن از قابلیت های IP PBXهای پیشرفته از قبیل صندوق پست صوتی، اپراتور خودکار، اتصال به دفتر راه دور، پل کنفرانس، ضبط تماس، ثبت جزئیات تماس (CDR)، توزیع خودکار تماس (َACD)، پیام رسانی یکپارچه (ارسال پیام صوتی به ایمیل) نیز استفاده کنند.

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedininstagram